TV 2 Skole - StemmerettSTEMMERETTEN? foredrag på fellesmøte den 13. september 2012 av professor Gro Hagemann, Universitetet i Oslo. Neste år, i 2013, skal Norge feire at kvinner i 100 år kvinner fikk stemmerett ved stortingsvalg i 1907 og 1913, eller var det re- egenskaper ble rost i høye toner når det var snakk om familielivet, der hun. De fattige hadde ikke mulighet til å stemme på politikere som ville hjelpe dem, for de hadde ikke stemmerett. Det oppstod stadig opprør og I Norge fikk kvinner stemmerett i 1913. Navn navn på noen kvinner Når Stortinget ikke var samlet kunne nemlig konge og regjering gjøre som de ville. Det var lettere å kontrollere  adottare da single Når fikk kvinner i norge stemmerett Kravene møtes. Suffragettenes krav ble etterhvert møtt, men etter mange andre vestlige land, deriblant Australia, Finland og Norge. Stemmeretten kom likt mange andre steder i porsjoner. I 1918 fikk kvinner over 30 år med et minimumskrav om eiendom lov til å stemme i Representation of the People Act 1918 i februar. Fra utsiden ser det ut som om kvinnene i Norge lever nesten perfekte liv. Ifølge FN- . Når man bruker uttrykket feminisme i dag, forestiller seg de fleste det historiske I årenes løp dukket det opp krav om politisk likestilling i form av stemmerett. Den fikk en stor oppmerksomhet, og etterhvert ble det den viktigste saken på.

18. jan 2015 Han var en av de aller første som offentlig forsvarte kvinner i Danmark-Norge. Da det i 1894 ble vedtatt folkeavstemming om brennevinsutsalg i byer og tettsteder, fikk alle kvinner og menn over 25 år stemmerett. Men veien . «Mann og kone skulle ikke ha jobb begge to når arbeidsløsheten var så stor».4. jun 2007 Kvinnene i Norge fikk stemmerett i 1913, men så seint som ved stortingsvalget i 1965 var det likevel bare 11 kvinner av 150 som… Med universitets-Norge som rekrutteringsarena er sjansene store for at antallet vil øke i […] Kategorisert i Leksikonets For snart 200 år siden fikk vi Grunnloven, og for 100 år siden fikk kvinner stemmerett. Bli med og søk etter kvinner – og send oss en melding når leksikonet ikke leverer (eller når artiklene er pinlig […]. my single friend youtube Når fikk kvinner i norge stemmerett 10. nov 2012 1884: Kvinner får rett til å studere og avlegge eksamen ved alle fakulteter ved landets eneste Universitetet i Oslo. innvandrer kvinner. Den internasjonale konferansen vil fokusere på den historis- ke utviklinga som førte til stemmerett for kvinnene, hva kvinnenes tallet man fikk opp andelen, fortsetter. b) I 1898 fikk menn over 25 år stemmerett. Kvinner fikk stemmerett i 1910/1913. I Frankrike og Italia fikk kvinner først stemmerett i 1945. c) Folk som mottok sosialhjelp. (fattigunderstøttelse) ble gjennom hele 1800- tallet fratatt stemmeretten. d) Grunnloven fra 1814 inneholdt ingenting om politiske partier. De første politiske 

Kvinnens kamp for likestilling - Virksomme ord

Anna Rogstad (som ble den første kvinne på Stortinget, som varamedlem for Høyre/Frisinnede). Men det tok tid å lose saken igjennom. I 1901 fikk Høyres Francis Hagerup flertall i Stortinget for en avgrenset kommunal stemmerett for kvinner (når de hadde en viss minsteinntekt). I 1907 ble samme opplegg gjort gjeldende  2. jan 2013 Kvinner i industrien. 11. juni 2013 er det 100 år siden norske kvinner fikk full stemmerett på linje med menn. Det vil Byarkivet markere. Månedens dokument 2013 vil derfor ha fokus på kvinner. I 1945 fikk hun Det kongelige selskap for Norges Vel´s medalje sammen med sju andre kvinner og tre menn.Kilde. År da kvinner fikk stemmerett på samme betingelser som menn. 1893 New Zealand 1902 Australia 1906 Finland 1913 Norge 1915 Danmark, Island 1917 Sovjetunionen 1918 Østerrike, Tyskland 1919 Tsjekkoslovakia, Luxembourg, Nederland, Polen 1920 Canada, USA 1921 Sverige 1922 Irland 1928 Storbritannia suche single landwirtin Når fikk kvinner i norge stemmerett I Lister og Mandal amt (dagens Vest-Agder fylke) lå byene langt framme i forhold til bygdene når det gjelder innvalgte kvinner i kommunestyrene. Her er Ved kommunevalget i 1901 hadde menn allmenn stemmerett, men også kvinner med egen inntekt eller som levde i formuesforhold fikk stemme. Ingen kvinner ble valgt Jacobgutten: Nå er det 100 år siden alle kvinner i Norge fikk stemme ved samme valg. (Allmenn stemmerett for kvinner kom likevel ikke før i 1913.) Da er det grunn til å sette seg ned og tenke gjennom dette: Når vi ser bakover på århundret som har gått, var det riktig eller galt å gi kvinnene stemmerett? Ja, i stor grad var det  30. sep 2016 Når fikk norske kvinner stemmerett og hvordan? I hvilke sammenhenger kan en norsk kvinne oppleve og ikke bli verdsatt på lik linje med menn? Stikkord: Reklame, filmer, TV-serier. I Norge, som ellers i verden, er kvinner mer utsatt for seksuelle overgrep enn menn. Hvorfor tror du det fortsatt er slik at noen 5. jun 2013 I år feires, og det skulle bare mangle, at det er hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge.

8. mar 2013 Da kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge, hadde de allerede hatt stemmerett ved menighetsmøter i Den norske kirke og i Det Norske Misjonsselskap i ti år. Jan Arild Holbek Hun mener at Norsk Søndagsskoleforbund var pioner i kristelig sammenheng når det gjaldt kjønnskvotering. Ved forbundets  23. des 2013 Vi nærmer oss slutten på årets stemmerettsjubileum, 100-årsfeiringen av året da kvinner fikk stemmerett i Norge. Vi står samtidig Men hvorfor fikk ikke kvinner stemmerett i 1814? Og hvordan var Når «uselvstendige» ble utelukket fra stemmerett i Grunnloven, så handler det både om klasse og kjønn.skaffe kvinnene ikke alene kommunal, men også politisk stemmerett. De som var enige med Gina Krog krevde at kvinner skulle ha samme rett til yrker og automatisk over til mannen når hun giftet seg.) I Norge fikk menn allmen stemmerett i 1898. Kvinner fikk. inntektsbegrenset stemmerett ved kommunevalget i 1901. chat senza registrazione da scaricare Når fikk kvinner i norge stemmerett 5. okt 2015 Jeg vil fokusere på hvorfor en såpass stor andel av bøndene i Norge fikk stemmerett allerede i 1814 og fremstille to argumenter for dette. I tillegg vil jeg se på faktorer for den videre utviklingen mot allmenn stemmerett for kvinner og menn i siste halvdel av 1800-tallet. Utviklingen av demokratiet med 10. jun 2016 I utgangspunktet tror jeg ikke det er det største problemet, sier Norges mann med stemmerett. Ingen kvinner fikk stemme i VM-saken. Mann med stemmerett: Sverre Seeberg, her sammen med Trondheims VM-sjef Når kommer den første kvinnen i FIS Council? — Det er ikke jeg den rette til å svare på,  21. des 2012 Neste år er det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på linje med mennene. - Det var da Norge egentlig fikk et demokrati, sier likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV). - Du kan ikke snakke om et demokrati når halve befolkningen ikke er inkludert, så dette er et jubileum det er verdt å markere 15. nov 2013 Til dette landsmøtet i 2013, i det året vi feirer hundre år for kvinners stemmerett, ønsker forbundet å sette . gikk foran og gjorde at. Norge som den første selvstendige stat i 1913 fikk stemmerett for alle kvinner . Posisjonene og argumentene varierte, men underliggende når det gjaldt arbei- derklassen og 

8. mar 2013 11. juni 2013 var det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Arbeidet for allmenn stemmerett pågikk over mange år, og var en sak mange engasjerte seg i, både for og  For hundre år siden fikk kvinnene i Norge stemmerett på samme vilkår som menn. til kvinnene. Mennene fikk tilsvarende allmenn stemmerett i 1898. Camilla. Collett, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Fernanda Nissen er utnevnt som ”de fire store” Når en prest døde, mistet kona både forsørgeren og bostedet. Ei.selskap (NMS) fikk stemmerett i organisasjonen hele ni år tidligere, støttet av et overveldende flertall av general- forsamlingens 439 delegater. At landets eldste og på det tidspunktet suverent største misjonsorganisasjon ga sine kvinner stem- merett før dette var innført i det politiske Norge, vakte oppsikt i samtiden. primera cita oncologo Når fikk kvinner i norge stemmerett 8. mar 2015 Kvinner fikk stemmerett i 1931, neste tjue år senere enn Norge, men tidligere enn mange andre europeiske land som Frankrike, Italia, Sveits og Portugal. I 1932 fikk kvinner og menn lik rett til skilsmisse. Spania regnes som et foregangsland når det gjelder bekjempelse av kjønnsbasert vold. Det er fortsatt 8. mar 2013 I 1913 fikk kvinner stemmerett i Norge. I anledning markeringen av 100-årsjubileet for allmenn stemmerett i Norge gir Norges Bank ut en 10-kroners sirkulasjonsmynt på kvinnedagen. – Norges Bank utgir minnemynter for å markere viktige kulturelle, historiske og nasjonale hendelser. Innføring av allmenn  I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Det vil den Nationale Bibelen blir teater. – Når vi skal feire kvinnene, må vi jo også ha med oss Pippi, verdens sterkeste jente, sier teatersjef Agnete Haaland. Stykket om den opprørske Nora hører med i et jubileums-år for kvinner, mener Haaland. I mars kommer 22. okt 2017 For når EU svikter den ytre grensekontrollen må landene ta skjeen i egen hånd. For selv om EU har lovet forbedringer med grensekontrollen, med Triton-operasjonen som er endt opp som menneskesmuglernes forlengede arm og som justisminister Amundsen heldigvis ønsker å trekke Norge ut av, 

Alt i 1751 fikk samene en særrettighet når det gjelder reindrift, slik at reindriftsamene, som i hovedsak den gang var svenske lapper, ikke ble hindret av riksgrensene. Kvinner måtte vente i 99 år på sin stemmerett, og selv menn, uansett etnisitet, måtte vente svært lenge, med mindre de hadde matrikulert eiendom. Det er blitt et såpass stort problem at enkelte festivaler ønsker å lage egne soner for kvinner, slik at de kan føle seg trygge. Tyske myndigheter har 08.03.2013 kl 01:39. Siden det er hundre år siden kvinnene fikk stemmerett i Norge, er det naturlig å ha litt fokus på det. Måtte bo i telt når hun hadde mensen. Publisert: Det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett, men fortsatt blir ikke kvinners stemmer hørt på lik linje med mennenes. Det er Det er all grunn til å undre seg over at likestillingen oppfattes som oppnådd når majoriteten er så kraftig underrepresentert. Flertallet av kvinner under 30 år vokser vekk underlivshåret sitt i Norge. sigrid søker kjæreste nrk Når fikk kvinner i norge stemmerett Krav om menneskerettigheter og en viss demokratisering var det jo nesten full enighet om i Norge i 1814. De fikk heller gå til kirke når dette ikke hindret deres strev for å skaffe utkomme til familien. Selv var han fritenker og svigersønn av en biskop. Hans mest ytterliggående idé skal ha vært stemmerett for kvinner. Selv om Tiden rundt århundreskiftet er en sentral epoke i kvinnenes historie når det gjelder utvikling i retning av likestilling mellom kjønnene. I denne perioden kjempet kvinnene i Norge, og da særlig i Kristiania, sin innbitte likestillingskamp og oppnådde steg for steg stemmerett og andre rettigheter. Hvordan var kvinnemiljøet i et lite  10. sep 2015 Suffragettenes aksjoner ble utført når bygningene sto tomme, og bare kvinnene selv led overlast i kampen for stemmerett. Hele 1241 Suffragetten Kitty Marion ble tvangsfôret hele 232 ganger, og til slutt måtte politikerne innføre en egen lov som fikk navnet The Cat and Mouse Act. Loven ga de utmagrede 6. jun 2013 Disse aksjonene hadde avgjørende betydning for at alle kvinner i 1913 fikk stemmerett i Norge. 100 årsjubileet feires 11. juni, men Drammen Sånn står menn når de skal vise at de har makt, sa en usedvanlig rakrygget og stramt antrukket Ørmen Johnsen. - Makt er ikke noe man får. Makt er noe man tar, 

I Norge fikk kvinner allmenn stemmerett til Stortinget i 1913. I 1922 ble den første kvinnen valgt inn i nasjonalforsamlingen (fra Høyre).1 Først i 1973 når kvinneandelen i Stortinget så vidt over 15 prosent. Det neste store steget skjer i 1985 med nesten 35 prosent innvalgte kvinner. Etter dette valget stagnerte kvinneandelen. Når det gjelder praktiske konsekvenser som oppsto da Norge fikk sin egen grunnlov er det først og fremst det at vi var Kongeriket Norge; selv da vi gikk inn i union med Sverige var vi ikke under I 1909 fikk kvinner fra borgerskapet og middelklassen stemmerett, og i 1910 fikk kvinnene allmenn stemmerett i kommunevalget.26. mai 2003 Med skolegang og adgang til yrkeslivet hadde kvinnene også mulighet til å forsørge seg selv. Før mistet de barna sine når mannen skilte seg, men etter de nye reglene kunne hun få beholde barna. Kvinner fikk også stemmerett. Det er kanskje ikke mye i et land hvor det bare er én å stemme på. Men i  kjæresten min truer meg Når fikk kvinner i norge stemmerett 2. apr 2006 Bordet fanger på et vis. Når stortingspresidenten selv i all offentlighet har sagt at det var synd at kvinnene ikke hadde fått være med, betyr det et langt skritt mot å anerkjenne at kvinner bør få stemmerett. Det skjedde åtte år senere. Norge var blant de første land i verden hvor kvinner fikk full stemmerett.11. jun 2013 Det var noen forut for Misjonsselskapet. Både i Søndagsskoleforbundet og i Norges kristelige Ungdomsforbund var kvinnene valgbare til verv i hovedstyre og generalforsamling. Men Misjonsselskapet var da, som nå, en virkelig stor organisasjon og det var et sterkt signal da kvinnene her fikk stemmerett. stemmerett når Stortinget behandlet stemmerettsspørsmålet. Stortinget hadde i 1898 innført allmenn statsborgerlig stemmerett for menn over 25 år, myndighetsalderen den gang. I juni 1907 fikk kvinnene delvis medhold i stemmerettskravet da Stortinget vedtok å gi en del kvinner statsborgerlig stemmerett ut fra økonomiske Norges historie. En innføring er rettet mot fremmedspråklige elever i den videregående skolen og for deltakere i voksenopplæringen med norsk som andrespråk. Hva er en Birkebeiner? Når fikk kvinner stemmerett i Norge? Språket vårt er fullt av historiske referanser som er vanskelige å forstå uten å ha kunnskaper om 

Kronikk: Når kjønn styrer lønn - Likestilling - VG

Kvinnesaken ble et litterært motiv i norsk litteratur i desember 1854, da Camilla Collett gav ut første del av Amtmandens Døttre, som dessuten er Norges første I 1913, da norske kvinner fikk stemmerett, var litteraturen ganske riktig preget av flere kvinnestemmer som hadde skrevet frem kvinnelige subjekter, som for  25. nov 2015 Kvinner ble valgbare til skolestyrer og skolenes tilsynsutvalg i 1889 og fikk alminnelig stemmerett på linje med menn ved lokale brennevinsavstemninger fra 1894. Da allmenn stemmerett ble gitt kvinner i Norge i 1913, jobbet organisasjonen med å mobilisere kvinner til å bruke stemmeretten. Foreningen Vi fikk retten til å være med da kvinner fikk stemmerett for 100 år siden. Men til tross for 100 års kamp for å Norge har ratifisert, og staten er forpliktet til å gi alle en reell beskyttelse. Forekomsten av vold, voldtekt og arbeidet mot vold og tvang i nære relasjoner, samt styrke krisesentrene når evalueringen foreligger i 2014. gay dating norge youtube Når fikk kvinner i norge stemmerett Tirsdag er det nøyaktig hundre år siden alle norske borgere - menn og kvinner - fikk stemmerett. Det var en milipæl i utviklingen av det norske demokratiet, Utover på 1800-tallet vokste det derfor fram en opposisjon, både i Norge og andre land, som krevde utvidelse av stemmeretten. THRANITTER OG MYRMENN.Det skal både være kvinner og menn, unge og eldre, og de skal komme fra alle deler av landet vårt. Da grunnloven vår skulle lages i 1814, var det ikke slik. Eidsvollmennene var, som vi forstår, bare menn. Kvinnene fikk ikke stemmerett i Norge før nesten 100 år senere i 1913. Det kan høres sent ut, men Norge var faktisk et  31. mar 2017 I 2013 var det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Folloarkivet og Oppegård bibliotek satte da opp en I 1814 gikk Norge fra å være en del av Danmark-Norge til en union med Sverige og vi fikk vår egen grunnlov. Grunnloven satte bestemmelser for hvordan valgene til den 11. jan 2013 med modifikasjoner at norge fikk allmenn stemmerett i 1913. ArBeiderhiStorie 2013. 15 foreningen sto for en moderat linje som ikke krevde stemmerett for kvinner. Arbeidsprogrammet vitner om at foreningen ville arbeide for stemmerett, men delt med hensyn til når man burde fremme dette kravet.

10. jun 2013 Norge var den første selvstendige staten i verden som ga stemmerett til kvinner på lik linje med menn. ?Share 11. juni er det 100 år siden innføringen av stemmerett for kvinner i landet vårt. I 1901 fikk kvinner stemmerett ved kommunevalg hvis hun tjente en viss sum penger, eller var gift rik. I 1907 fikk  Oslo kommune,. Norske Kvinners Sanitets- forening og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Foto: Utgivelsesår: 2012. Trykk og design: 07 Gruppen, 2012. Opplag: Når kvinner over hele verden, uavhengig av nasjo nalitet, etnisitet, Kvinner i Norge fikk stemmerett i 1913. Det første landet i  chicas puertollano uruguay Når fikk kvinner i norge stemmerett 11. jun 2013 I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Internasjonalt regnes han som den som brakte opplysningstiden til Danmark-Norge. . Ikke bare i arbeidslivet, men også når det gjelder familiepolitikk, synes Holberg å være forut for sin tid, og foreslår noe som likner barnetrygd, nemlig at 16. mai 2014 For 200 år siden fikk Norge sin grunnlov, men ikke reelt demokrati. Da allmenn stemmerett for menn ble Når kravet om spesielle kvalifikasjoner var brutt for menn i 1898, var veien fram til 1913 og allmenn stemmerett for kvinner mye lettere, forteller historiker Finn Olstad. Er det da grunnlag for å hevde at  11. jun 2013 Av Kristin Clemet og Mathilde Fasting. 11. juni for 100 år siden fikk kvinner stemmerett i Norge, dvs. ett år før 100-årsjubileumet for Grunnloven i 1914. Norge klarte akkurat ikke pallplassen i verdensmesterskapet om innføring av kvinners stemmerett. New Zealand, Australia og Finland slo oss, men vi slo I 1901 fikk norske kvinner begrenset lokal stemmerett, og i 1910 kunne alle stemme ved lokale valg. fikk stemme. 4 år etter det, i 1913, fikk kvinner allmenn stemmerett i Norge. Det var flere grunner til at Norge var ett av de landene i verden som var først ut med allmenn stemmerett for både menn og kvinner. Den norske 

9. jun 2016 Det er 96 år siden kvinner fikk stemmerett i USA, så dette har tatt sin tid, sier hun, og påpeker at dersom hun blir president vil det også kunne gi store Også i kongressen er det kun 20 prosent kvinner, noe som gjør at USA havner på 97. plass i verden når det gjelder antall kvinner i nasjonalforsamlingen. 8. mar 2017 Når jeg gjør research for Clara Wahl, finnes det mye å bli opprørt over, men mest av alt ser jeg hvor mye motstand kvinner som ønsket å bruke evnene og intelligensen sin møtte på Norske kvinner fikk stemmerett i 1913 og i 1915 stemte de ved stortingsvalget for første gang. Sånn var det også i Norge.14. jun 2013 100 år siden også kvinner fikk lov til å bruke sin demokratiske rett og stemme ved både kommune- og stortingsvalg. Da hadde mange markante venstrepolitikere og kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var faktisk et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner  r site de rencontre pour femme enceinte Når fikk kvinner i norge stemmerett Likelønn – innen rekkevidde? Kvinnelig arbeidskraft er tradisjonelt blitt betraktet som mindre verdt enn den mannlige. For vel hundre år siden var det nærmest selvsagt at kvinners lønn skulle være det halve av mannens – om ikke mindre. Tekst: Åse Camilla Skaarer. I 1880-årene begynte organisasjonstanken å gripe om Kvinnene fikk ikke stemmerett - det var en kamp de kjempet og vant. Kampen for mer Retten til å stemme er normalt regulert gjennom lover eller vedtekter; oftest vil det også være regler for når valg kan finne sted og hva valgene skal gjelde. I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde  15. mar 2012 I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett på linje med menn i Norge. Det markeres Jeg tror kanskje også man legger litt mer i prosjektet når man vet at det kanskje kan bli brukt senere, sier Brachel. Det tok lang tid fra allmenn stemmerett til vi fikk vår første kvinnelige statsminister for eksempel.7. mar 2013 Ikke bare er 2013 året vi feirer at det er 100 år siden kvinner i Norge fikk stemmerett. Det er også 20 Det har skjedd mye positivt mellom Norge og stormakten Russland på disse årene. Det samme har et stort antall andre norske kvinner opplevd de siste månedene når de har ytret seg i det offentlige rom.

12. jan 2016 Utvikling av kvinners stemmerett i Europa er i så måte interessant, og Norge er et godt eksempel. Fram til 1898 var det bare menn med en viss inntekt som kunne stemme i Norge, fra og med 1898 fikk norske menn allmenn stemmerett. Fra 1898 til 1901 fikk kvinner som betalte skatt en begrenset kommunal  Norge fikk alminnelig stemmerett. Det skjer blant 25 år fikk stemmerett. Men siden befolkningen var ung, og kvinner ikke hadde stemmerett, var den ikke demokratisk i vår forstand. Ser vi tallet i for- hold til hele folkemengden, uansett alder og kjønn, hadde bare 7 . når retten var gitt til alle menn uansett status og stilling.22. jul 2011 At man stemte mot kvinners stemmerett i 1913, er galt. Det ble enstemmig vedtatt. Etter at en ny generasjon gradvis overtok inn i det nye århundret, ble man i Høyre mer og mer positive til allmenn stemmerett. Det er også interessant at kvinnene i stor grad stemte konservativt når de først fikk stemmeretten. chat 18 gratis Når fikk kvinner i norge stemmerett 8. mar 2013 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett. Jubileet markeres med en rekke arrangementer landet over, ikke minst på den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Målet er en feiring 1. sep 2014 sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske fiskere og sjøfolk. Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner langs Jeg spurte hva de snakket om? Jo, «far» mente at det var noe tull at kvinner skulle ha stemmerett på bedehuset. Det var han ikke for! «Mor» fikk. Ved stortingsvalget i 1909 fikk Norge sin første kvinnelige stortingsrepresentant; Anna Rogstad (Frisinnede Venstre). Kvinnenes valgdeltagelse var lavere enn menns, både i 1901 og i 1909. Det var imidlertid stor forskjell på bygd og by; bykvinnene I år er det 100-års jubileum for allmenn stemmerett for kvinner i Norge. Dette skal vi feire! Men selv om det er 100 år siden kvinnene fikk stemmerett er ikke kvinnekampen over. Vi må ikke la oss villede til å tro at det er oppnådd likestilling og likelønn i 2013. La oss minne hverandre på den kampen som kvinner før oss har 

10.12.2013: Medisinsk historie - Det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Manglende tilgang på prevensjon og manglende kontroll over egne svangerskap var et stort problem for kvinner for 100 år siden. Når en av barnedrapssakene i Markens grøde omhandlet et «ektefødt» barn, var det uvanlig (3). Det norske Arbeiderparti fikk da 16 prosent av stemmene, men på grunn av valgordningen kom det ikke en eneste representant inn på Stortinget fra partiet. Etter at Arbeiderpartiet får sitt gjennombrudd med fire representanter på Stortinget ved valget i 1903 blir blant annet allmenn stemmerett for kvinner innført. Først ved 16. mar 2017 I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for også kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913Les også kvinners rettigheter i Norge fra  h-verdi norsk industri Når fikk kvinner i norge stemmerett 10. nov 2013 I 2013 er det hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Arbeid med kvinner og likestilling er også sentralt når man skal lære om krig og konflikt. FN jobber målrettet med å bedre likestillingen i medlemsladene og Norge er ofte det landet som i ulike FN-fora sørger for at likestillingskortet ligger på 5. jan 2007 Kvinner fikk kommunal stemmerett i 1910, tør jeg påstå. Og allmenn stemmerett i 1913. Og det var New Zealand, Finland, Australia og et par amerikanske stater var tidligere ute enn Norge, men generelt sett var Norge ganske tidlig ute, ja (: "Hvorfor ble det enklere for kvinner å få stemmerett etter det ble  28. feb 2005 Men Norge ble den første suverene stat i verden der kvinner fikk allmenn stemmerett ved valg til nasjonalforsamling. Det skjedde i 1913. Sverige var senere ute med innføring av allmenn stemmerett både for menn (1909, trådte i kraft 1911- mot Norge 1898) og kvinner (i 1919 trådte i kraft i 1921). At Norge 15. aug 2013 Mannen som mottok fattighjelp var ikke en egentlig borger i samfunnet og hadde dermed ikke innflytelse på dets styre. Som i Norge ble skillet mellom de myndige og umyndige i staten stående til etter innføringen av stemmerett for kvinner. Historiker Anne Lise Seip skriver at først da de fattige fikk stemmerett 

Norges bank: Lanserer ny 10-kroning på kvinnedagen - DinSide

10. mar 2014 Men for at man reelt skal kunne bruke stemmeretten sin, må man først kunne komme seg til valglokalet, og kvinner i Saudi-Arabia kan knapt forlate husene Hvilke signaler sender vi internasjonalt, når Norge som et av verdens mest likestilte land omtaler Saudi-Arabia som en «viktig samarbeidsparter»? 8. mar 2013 Da norske kvinner fikk stemmerett for 100 år siden var kvinner utelatt fra å stemme i de fleste land i verden. I dag er det bare tre Når innflytelsen fordeles på mange, sikres dessuten en forsvarlig vekting av gruppers interesser. Norge toppet listen, etterfulgt av Island, Danmark, Sverige og New Zealand.Innhold. 1. Hva er stemmerett? 4. 1.1 Stemmerettens historie i Norge. 4. 1.2 Erfaringer fra forsøket med senket stemmerettsalder i 2011. 5. 1.3 Frivilligheten og mobilisering under lokalvalget 2011. 9 . og i 1907 fikk kvinner med skattbar inntekt over 300 kroner . elever til å stemme, en mulighet som bortfaller når elevene. ekteskap vikingtiden Når fikk kvinner i norge stemmerett 23. aug 2015 Kvinner i Saudi-Arabia får stemmerett og kan stille som kandidater i landets lokalvalg i desember. Men kritikere mener det er et lite Det er først når de politiske institusjonene i landet endres at det er snakk om en virkelig seier for kvinners rettigheter, mener kritikere. – Selv om det er et tegn på fremskritt at The 2013 Annual Meeting, 24-27 oktober. Hilton Atlanta i Atlanta, GA. For 100 år siden fikk kvinner i Norge stemmerett. Norge var blant de første land i verden som innførte full, allmenn stemmerett for kvinner. Det skjedde i 1913 etter at kvinnebevegelsen hadde kjempet en lang og hard kamp. Paidos gratulerer med 100 år. 8. mar 2016 Nesten 1000 kvinner stilte som kandidater til lokalvalget. Det er første gang kvinner har hatt stemmerett ved valg i Saudi-Arabia. Foto: FOTO: Getty Images Utrolig kapable. Når det ikke finnes offentlige møteplasser for menn og kvinner blir det vanskelig for kvinnelige kandidater å drive valgkamp.11. jun 2013 I dag er det nøyaktig 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Disse jentene skal bruke den for første gang.

8. mar 2016 Norge har de mest likestilte styrerommene, men på verdensbasis er det langt igjen før lønnsgapet tettes. I Norge fikk kvinner stemmerett først i 1913. Mens i Storbritannia ble stemmeretten for Kvinner ligger også enormt langt etter menn når det gjelder lik lønn for likt arbeid. Kvinner må trolig vente i  15. des 2011 Etter 1850 og i årene frem mot 1900-tallet begynte kvinnelige bevegelser å vokse. Kvinnesaken fikk nå flere stemmer i Norge. De mente at kvinner hadde for liten innflytelse og krevde blant annet stemmerett. I 1884 ble den første kvinneorganisasjonen i Norge (Norsk Kvindesagsforening) stiftet, og året etter (I mitt land, Belgia, fikk alle menn stemmerett i 1917, mens kvinner måtte vente til så pinlig sent som 1948.) «Nå spøker Norge tilhører ikke engang EU, argumenterte jeg. Hvor sunt er det norske demokratiet når de fremste aktørene, nemlig politiske partier, i stor grad blir ansett som den mest korrupte drivkraften i landet? sito per chattare con un computer Når fikk kvinner i norge stemmerett 31. jan 2017 Kvinner i NMS fikk stemmerett på generalforsamlingen i 1904, altså hele ni år før kvinners stemmerett ved stortingsvalg i 1913. Selv om hovedæren har tilfalt generalsekretær Lars Dahle, kom idéen sannsynligvis fra Bolette Gjør (1835–1909), som de facto var leder av kvinneforeningsbevegelsen i Norge.28. mai 2012 Stemmeretten kom på plass etter intens lobbing fra sterke kvinnegrupper. Dermed ble Norge ett av de første land som innførte denne retten, før Nederland i 1919 og Storbritannia i 1928. I et land som Frankrike fikk ikke kvinnene stemmerett før i 1944, og i Sveits måtte de vente helt til 1971. Danske kvinner  19. feb 2013 Dette sa statsråd Nils Hertzberg under den første stortingsdebatten om stemmerett for kvinner i 1890. Selv om noen menn talte for, ble forslaget etter en langvarig debatt på Stortinget nedstemt med 70 mot 44 stemmer. Nå er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge, men det tok flere tiår å overvinne 7. jun 2010 Da Norge fikk egen grunnlov i 1814 var det utenkelig at kvinner skulle ha stemmerett. Saken ble ikke I 1913 fikk norske kvinner alminnelig stemmerett på lik linje med menn, også ved stortingsvalg. 100 år etter Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på : Klikk her 

i Sarajevo»? 9. Til hvilken begivenhet ble Eiffeltårnet bygget? 10. 11. Hvem var romersk keiser da Jesus ble født? Hvilken kjent prest ble kastet ut av den katolske kirken i 1521? Hva kaltes de spanske erobrerne i Sør-Amerika? Hvor mange norske konger har hett Sigurd? Når fikk kvinner allmenn stemmerett i Norge? 25. mar 2017 Det var en del av Norges historie, og det viser meg at salvadorianske og norske damer har mye å feire nå, fordi vår kamp har vært under den samme kryssilden av stigma og ulikhet, og dette har oppløst seg med den samme strategi: Likestilling som fundament. I mitt lille land fikk kvinner stemmerett i 1939, 4. mai 2015 Stemmeretten var en hard kamp, hvor det første europeiske landet som iførte stemmerett for kvinner var Finland, i 1906 (Wikipedia, 2014a). Altså ikke så lenge Når det kom til utdanning, tenkte folk at kvinner ikke trengte det siden de skulle være hjemme uansett, så derfor fikk de ikke gått på skole. I mange  chat amigos usa Når fikk kvinner i norge stemmerett 11. jun 2013 I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge. Kvinners som kulturminner. Gamle industrilokaler, skolebygg og forsamlingslokaler forteller viktige deler av historien om hvordan kvinner fikk allmenn stemmerett. Når det gjaldt avholdsspørsmål stolte man altså på kvinnene! I 1884 fikk 7. feb 2013 18 år før kvinnene fikk stemmerett i stortingsvalg, deltok de i lokale avstemninger om brennevinssalg. Kvinnene var viktig i kampen mot fylla. "Når kvinner får stemmerett, vil de stemme for forbud, sa jeg, det er hustruene og søstrene, og mødrene, og bare dem som vil slå spikerne inn i Kong Alkohols kiste.". Stortingsvalget i 1915 ble det første etter innføringen av allmenn stemmerett i Norge. Likevel var dette 1 Til sammenligning har vi anslått antallet kvinner som først fikk stemmerett med basis i 1913-vedtaket til 246. 000 hvorav om Når vi refererer til valgene som glemte, henspiller det på to delvis sammenknyttede forhold.12. okt 2014 Landet fikk i 1907 verdens første kvinnelige medlemmer av en nasjonalforsamling, da 19 kvinner ble valgt inn i riksdagen. Danmark innførte kvinnelig stemmerett i lokalvalg i 1908 og i nasjonale valg i 1915, mens Norge innførte det for alle valg i 1913. Kronologisk liste: År Land 1893 New Zealand

1. mai 2013 ENGASJERTE UNGDOMSPOLITIKERE: I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Dette hadde Julie Bremnes (Harstad AUF) og Jeanette Lihelle (Harstad/Kvæfjord SU) med i sine taler, da de holdt ungdomsappell under arrangemnetet 1. mai i Nordic Hall i : Tore Skadal. Hva er en Birkebeiner? Når fikk kvinner stemmerett i Norge? Språket vårt er fullt av historiske referanser som er vanskelige å forstå uten å ha kunnskaper om fortiden. Norges historie gir en enkel innføring i historien fra istiden til det moderne Norge. Boka forteller om begivenheter og kjente personer som har hatt betydning De første som hadde rett til å stemme i verden var menn med skattbar inntekt av en viss størrelse. Siden kvinner flest enten ikke fikk arbeide, eller hadde svært lav inntekt var det heller ingen kvinner som fikk være med å bestemme. Det var kvinnesaksforkjempernes første og største kampsak - kampen for kvinners rett til å  andre debose birthdate Når fikk kvinner i norge stemmerett I forbindelse med Stemmerettsjubileet i 2013, ble det utgitt 10 krone mynt i tre forskjellige kvaliteter. UNC, BU og Proof. 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn.fikk ikke lov til å være med på å bestemme. Det skulle gå nesten hundre år med kamp og diskusjoner før de fleste menn og kvinner over 25 år fikk stemmerett i 1913. N. I 1814 samlet 112 menn seg på Eidsvoll for å skrive Norges første grunnlov. I lang tid hadde Norge blitt styrt av Danmark, men nå kunne. Norge bestemme  av Vestre strandgate og gyldenløves gate og fikk som piker flest . I Norge får kvinnene stemmerett i 1913, men de finske kvinnene hadde hatt stemmerett siden 1906, i usA i 1919, i sverige 1921, i england 1928 og i Frankrike først i. 1944. I sveits fikk kvinnene feminine ble poengtert når kvinner begynte å bruke lebestift 18. okt 2017 Det tok flere tiår før arbeidere og fattigfolk i Norge fikk stemmerett. Kvinnene fikk stemmerett i 1913, men først i 1919 fikk de som hadde offentlig fattigstøtte stemmerett. Rødts første stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes, hyllet Marcus Thrane i Trontaledebatten, og foreslo følgende: «Stortinget ber 

11. sep 2013 Quiz, Oppgave: Spørsmål til teksten «Den viktige sperregrensa». Det var jo i 1913 det reelt sett ble demokrati i Norge, når både kvinner og menn fikk stemmerett. Det var en lang politisk kamp og stor uenighet før vi kom dit, minner leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, om. Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen har alltid vært en pådriver for full stemmerett, 12. feb 2015 Det er nesten et mirakel at kvinner fikk stemmerett i 1913, med de barrierene de måtte bryte gjennom, sier Knut Dørum, historiker og redaktør av en ny antologi om kvinners rolle i offentligheten etter Dørum er redaktør av antologien Politikk, profesjon og vekkelse: kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet. mi punto chat mayores de 30 Når fikk kvinner i norge stemmerett Kvinners stemmerett markeres på ulike vis av folkeakademier landet rundt, også i høst. På turné for Folkeakademiet Midt-Norge tar Marianne Meløy og Trygve Brøske deg med på en spinnvill reise i stemmens historie. Det gjør de gjennom Hundre år etter at kvinner fikk stemmerett, feirer vi de store kvinnene i historien.kvinner skal få vite om gran canaria Skal du ut på langtur, besøke en storby, på sydenferie eller kanskje legger du ferien til Norge. Vi skal. Nå har han hjulpet fire kvinner med å få barn,. og at mange kvinner slutter å chatte med ham når de får vite at han ikke er svensk.I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som  4. feb 2013 I 1913 ble allmenn stemmerett innført i Norge, og kvinner fikk statsborgerlige rettigheter på linje med menn. – Dette skjedde ikke over natten. I hundre år Og når du som sønn gifter deg, tar gamlefar kår og du selv rykker opp som husholdsoverhode – og får stemmerett. At du er minst 25 år og mann er altså 8. mar 2013 Kvinnedagen åpnet veien for at kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Det innebærer at Hun ser at samfunnet også fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder å bekjempe trakassering på nettet. I dag feirer vi at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge, sa ordfører Pettersen blant annet.

  • Free dating chat room online
  • Chat online virgin atlantic
  • D single damer trøndelage
  • Sjekking på nett danmark
  • Linni alt jeg vil ha
  • Loan payday site uk